Польська мова належить до західнослов'янської групи, тому можна, хоч і з труднощами, зрозуміти, що вам говорять. Але це не вихід, якщо ви збираєтеся перебувати в Польщі тривалий період.

До теми Святкування Дня Незалежності України у Польщі: які заходи варто відвідати

Походження польської мови

Починаючи цікавитися будь-якою мовою, ми навіть не замислюємося про її походження. Тому відкриємо вам кілька секретів польської.

У стародавні часи всі слов'яни говорили однією мовою – праслов'янською. Коли їм стало не вистачати місця, племена розійшлися в різні боки. Так зі спільної мови вийшло дві: західна та східна. З часом все більше дробилися діалекти, праслов'янський говір був повністю забутий, почали утворюватися нові слов'янські мови.

Точний період виникнення польської мови неможливо визначити. З упевненістю можна сказати, що до початку ХVI століття поляки розмовляли на латині та різних діалектах.

Формуватися мова почала з ХVI століття. У цей період з'явилися правила орфографії та фонетики. Перша граматика була записана Петром Статоріуса-Стоєнським (1568 рік). І тільки в XIX столітті було завершене створення мови, а перший словник із 6 книг випускається Самуїлом Богумілом Лінде в 1807 році. До нього увійшло 60 000 слів.

Зараз поляки говорять 5 основними діалектами: Мазовії, Малої Польщі, Кашуби, Великої Польщі та Сілезії. Всі вони взяли за основу мову слов'янських древніх племен. Як і в інших словниках, так і в польському багато русизмів, англіцизмів, латинізмів, германізмів, галліцизмів. Окрім цього, на формування нинішньої польської мови вплинуло багато чинників: релігія, торгівля, війни та інші.

Алфавіт і транскрипція

Потрапивши вперше в Польщу, розумієш, що сприймаєш мову і без перекладача. Але в один прекрасний момент опиняєшся в делікатній ситуації. Ось тоді й приходить осяяння, що за звичайним для нас словом, є інший зміст.

Переконайтесь у цьому 7 польських слів, переклад яких вас здивує

Для тих, хто збирається вчити польську мову, радимо починати з алфавіту. Можливо, вивчати її на слух, повторюючи фрази та слова, але це вимагає постійного спілкування з носіями та багато часу. Алфавіт складається з 32 літер, які здебільшого взяті з латини. Однак є і чисто польські. Відмінністю від російської мови є наявність сполучень літер, які ми розглянемо нижче.

Польський алфавіт

A a

[а]

Ą ą

[он]

B b

[б]

C c

[ц]

Ć ć

[чь]

D d

[д]

E e

[є]

Ę ę

[єн]

F f

[ф]

G g

[г]

H h

[х]

I i

[і]

J j

[й]

K k

[к]

L l

[ль]

Ł ł

[ў]

M m

[м]

N n

[н]

Ń ń

[нь]

O o

[о]

Ó ó

[у]

P p

[п]

R r

[р]

S s

[с]

Ś ś

[шь]

T t

[т]

U u

[у]

W w

[в]

Y y

[и]

Z z

[з]

Ź ź

[жь]

Ż ż

[ж]

Також у польській мові існують буквосполучення – диграфи:

Польські диграфи

Ch

[х]

Cz *

[ч]

Dz

[дз]

[джь]

[дж]

Rz**

[ж]

Sz

[ш]

* – тверда [ч];
** – після глухих приголосних [ш].

Деякі буквосполучення необхідно просто запам'ятати:

Dzi Ci Si Zi Drz
[джі] [чі] [ші] [жі] [дж]

На кінці завжди вимовляється літера [і], а не [и].

Оскільки у поляків немає м'якого знака, м'якість приголосним надають такі диграфи:

Io, jo Ia, ja Iu, ju Ie, je Ió, jó
[ьо] [я] [ю] [є] [ю]

Букви "ą" і "ę" звучать по-різному, це залежить від сусідства з іншими літерами.
В кінці слова і перед: s, z, ś, ź, rz, sz, ż, w, f, ch – як носові голосні. Перед:

d, t, dz, c,cz b, p g, k l, ł ć (ci), dź (dzi)
[он], [ен] [ом], [ем] [ен] с довгим [ŋ] й [он] [o], [е] [онь], [ень]

Є поєднання літери з одним звуком за умови різного написання:
dzi = dź; zi = ź; ó = u; rz = ż; si = ś; ch = h; ni = ń; ci = ć.

Літери X, V, Q можуть бути тільки в іноземних словах, а у польській мові їх немає.

Де правильно поставити наголос у польській мові

Де ставити наголос – запам'ятати дуже просто. Він падає завжди на передостанній склад. Але знайдуться й виключення.

Ось основні з них:

  • В іноземних словах наголос зберігається (наприклад, menu).
  • З двох односкладових слів, які стоять поруч – завжди на 1 слово (nie znam).

На 3-й з кінця склад:

  • у словах грецького походження, що має закінчення ika або yka (matematyka);
  • у дієсловах умовного способу однини (przeczytałbym);
  • у дієсловах минулого часу I та II особи множини – my, wy (czytaliśmy – czytali).
  • У польській мові завжди кожен звук вимовляється чітко, цим вона схожа з українською.

Якщо ви вперше ознайомилися з алфавітом, то побачили, що в його вивченні немає нічого складного. Польську можна опанувати досить швидко і зробити це самостійно. без мовних курсів.