Більше про те, хто з батьків має право на 2 додаткові вихідні та як оформити заяву – читайте далі.

Важливо Не Польщею єдиною: як змінюються тренди трудової міграції серед українців

Хто може отримати додаткові 2 вихідні на рік

Відповідно до статті 188 Трудового кодексу Польщі, працівник, який виховує хоча б одну дитину віком до 14 років, має право на звільнення з роботи на 16 годин або на 2 дні протягом одного календарного року зі збереженням права отримання повної оплати труда.

Правом на додаткові вихідні для догляду за дитиною може скористатися лише один з батьків чи законних опікунів.

Відпустка для догляду за дитиною надається батькам, які виховують:

  • власну дитину;
  • усиновлену ​​дитину;
  • дитину, яка прийнята на виховання до прийомної сім'ї.

Чи переносяться невикористані дні на наступний рік

Вихідні дні, не використані в даному календарному році для догляду за дитиною, не переносяться на наступний рік. Таким чином невикористані дні анульовуються, а грошовий еквівалент за них не виплачується.

Заява, подана працівником, є обов'язковою для роботодавця. Це означає, що він не може відмовити працівникові у наданні такої відпустки. Працівник також зобов'язаний пояснювати роботодавцю причину відпустки саме зараз.

Приклад заяви про надання додаткової відпустки

Wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem przysługującego z mocy art. 188 Kodeksu pracy na dziecko (ім'я та прізвище дитини) urodzone dnia w wymiarze (рік народження дитини) dni/godzin w terminie podstawie art. 188 Kodeksu pracy w liczbie dni lub godzin, które będą wykorzystane przez pierwszego rodzica zgodnie z treścią wniosku.